Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ARYJAŃSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
lp M. ż aryjańska  
n aryjańskie  
D. m aryjańskiego  
ż aryjańskiej  
n aryjańskiego  
B. m nżyw aryjański  
ż aryjańską  
lm M. nmos aryjańskie  
D. aryjańskich  
B. nmos aryjańskie  
Znaczenia
1. »dotyczący arianizmu, doktryny stworzonej przez Ariusza w IV w.«
 • – Wspomina Victor Vricensis Słowa iednego Biskupa Aryańskiego do krola Wandalskiego/ aby nie zabiiał Katholika iednego. BirkNiedz I, 147.
 • – Promowowali Gottowie tenże błąd Aryański w Zachodnich Państwach. ChmielAteny II 697.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • aryjańska sekta (sz. zm.):
  • – Wandali Hiszpańscy Aryańską przeieli sektę, tam náybarziey rozkozrenioną [...]. ChmielAteny II 737.
 • aryjańska herezyja:
  • – Co iest Aryańska Herezya? wyexplikowáłem tráktuiąc o Herezyach [...]. ChmielAteny II 697.
 • kacerstwo aryjańskie:
  • – Ná wielu się to y ná onym Olimpusie kácerstwá Ariańskiego Episkopie w Cártháginie wypełniło [...]. KalCuda 244.
 • biskup aryjański:
  • – Wspomina Victor Vricensis słowá iednego Biskupá Aryáńskiego do krolá Wandálskiego/ áby nie zábiiał Kátholiká iednego [...]. BirkNiedz 147.
 • błąd aryjański I (sz. zm.):
  • – Promowowáli Gottowie tenże błąd Aryański w Záchodnich Państwach. ChmielAteny II 697.
2. »dotyczący arianizmu, doktryny wyodrębnionej z z ruchu reformacyjnego w XVI w. i jego wyznawców«
 • – W Rakowie [...] pierwey niezbożność Aryańska kwitnęła. StarKaz II, 630.
 • – Gdzie przedtym było brzydkie bluźnierstwo Aryańskie Chrystusa Pana y Matki iego Przenaświętszej/ teraz się tu służba Pańska porządnie odprawuje. PruszczKlejn 34.
 • – Iakub Zadzik Konfirmacyą siedmiom Kościołom Krakowskim 1635 otrzymał. Ministry Aryanskie y ich Szkoły w Rakowie zniosł. PruszczKlejn 95.
 • Ariańskie wesele foremne [wesele Aleksandry Przypkowskiej z Mikołajem Suchodolskim]. ChrapDiar I 186.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • aryjański błąd II:
  • Arryańskie błędy w nim się były zaplątały; dla tego na Seymach wżwawie przeciwko Katolikom stawał. NiesKor II 501-502.
 • kaduk aryjański:
 • aryjańska wiara:
  • – Dom Kiszkow pierwszy, Aryańską wiarę do Litwy wprowadził. NiesKor II 524.
 • aryjańskie heretyctwo:
 • persekucyje aryjańskie:
 • aryjańska herezyja:
  • – [...] na ów czas Luterska, Kalwińska i Aryańska Herezye zagęściły były Senat i Stan Rycerski. ŁubHist 248.
 • kacerstwo aryjańskie:
  • – Názbierawszy tedy ták wiele náuki y wymowy/ nie proznował: ale gdy baczył Korone Polską Heretykámi zeszpeconą/ ognistym kazániem swym wypalał z nich kácerstwá Kálwińskie/ Aryáńskie/ odsczepieńskie Greckie [...]. BirkSkar 15.
 • religija aryjańska:
  • – Iáko tedy miástá niektore proznych domow dla swawolnych ludzi dopuszczáią/ non tam libenter, quam reuerenter, ták wászych Religiy Luterskich/ y Kálwińskich/ y Aryáńskich/ y Nálewáykowskich. BirkEgz 18.
 • sekta aryjańska:
  • – [...] kápłáni [...] máią się wywiádować/ od iákiey sekty przychodzą [przystępujący do Komunii]/ y ieśliże okrzczonymi są. Bo ináczey nie mogą bydź uczestnikámi tego Chlebá Anyelskiego/ ieśli z sekty Aryáńskiey [...] przychodzą [...]. StarKaz II, 52-52.
  • Sekt Aryańskich, Atheyskich treść oná Iesti przyczyna, żeś rowna pustyni [o Węgrzech]. ChrośTrąba 93.
 • zabobon aryjański:
  • – Gromił tedy piorem swym szczęśliwym zabobony Kálwińskie/ Aryańskie/ odszczepienskie [...]. BirkSkar 18.
 • minister aryjański:
  • – Iakub Zadzik Konfirmacyą siedmiom Kościołom Krakowskim 1635 otrzymał. Ministry Aryanskie y ich Szkoły w Rakowie zniosł. PruszczKlejn 95.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • aryjańska herezyja:
  • – Dziki y gruby narod Gottow y Visigottow Ariańską herezią zarażony/ do Katolickiey wiary przystąpił. O iako to wielka była accessia Kościołowi Bożemu. MorochPar 166.