Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LŚNIĄCY

im. przym. czyn.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: LŚNIĄCY, LSNIĄCY, ŁSNIĄCY, ŁSKNIĄCY, LŚKNIĄCY, LSZKNIĄCY, LSKNIĄCY
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 0
Formy gramatyczne
lp M. m   lśniący ||   lskniący ||   lszkniący
ż   lśkniąca
lm M. nmos   łsniące
N.   łskniącymi
Ms.   lsniących
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Awoż na wodzie własna bańka lśkniąca A spełna wody krople nie mająca [...]. SatPodBar II 720.
  • – Z tego Drzewká/ álbo Ziela Sok dwoy bywa. Ieden wielkośći Wilczego grochu/ lśniący iáko Sárcocola. Drugi ná skorách spiekły/ do skłá podobny. SyrZiel 206.
  • – Miedzy liśćiem/ á rosczkámi/ ná máłych stopkách/ żołte kwiatki łsniące/ y ná pozor wdźięczne. SyrZiel 302.
  • – Przez tę iásność promieńmi łskniącymi Znáczną/ ktora nas widźi y słyszy/ Ia tobie Synu przyśięgam [...]. OvOtwWPrzem 46.
  • – Łańcuszek lszkniący, złoty, drugi companijka, trzeci w ogniwka szmelcowane. InwDomLwowGęb 315.
  • – [...] łańcuszków 3 w ogniwka porwanych; item łańcuszek w ogniwka malutki, gładki; item łańcuszek w grochowe ziarnko, malutki; item łańcuszek lskniący, porwany, malutki [...]. InwDomLwowGęb 350.
  • – Ielesnia Nazwana od Ieleni Lsniących ktore tam na paszą schadzały sie y czesto ich tam łowiono gdy przed tym Lasy były. KomonDziej 8v.