Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

FIGURA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), SW (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   figura
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • Figurá/ v. Obraz/ Wizérunk/ Kształt/ Formá. Kn 175.
  • Figura [...]. T III 338.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • figura arytmetyczna:
    • – Dwie figury Arithmetyczne zá punktámi trochę oddzielone ku prawey ręce, służą z poprzedzáiącymi figurámi Połdyámetrowi [..]. SolGeom I 76.
  • melodyjna figura:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • figura graniasta:
    • – Cyrkułowata też figura pomięszana z graniastą [figurą] dość iest ozdobna y gruntowna, iáka zwyczayna iest Kościołom, Kaplicom. BystrzInfArch A4.