Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UMOCNIĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1761
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Wiadomo (prawi) iż człowiek od Stworcy swego trzema dusznemi obdarzony darami; rozumem, wolą, y pamięcią, ktore to dary czyli duszne potencye; iako do iednego, to iest umieiętnośći zmierzaią celu, tak iednakowey y rownie pilney potrzebuią exercytacyi; ma się tedy pierwiey oświecić rozum, wola kierować, y wspierać intencye rozumienia, dopieroż pamięć ma to umocnić, co się poiąć mogło przez rozum y wolą, że tedy Mathematyka łatwiey oświeca rozum y chęć wzbudza, niżeli inne nauki (ktore na pamięci zawisły) więc iako rozum iest fundamentem woli y pamięci, tak Mathematyka iest fundamentem innych nauk [...]. AkDziec 49-50.
Podhasła

UMOCNIONY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1755
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – To pewna, że ustawiczna i zawsze sobie rowna miłość w małżeńskim stanie ledwo bydź może. Przećież kiedy tylko z obu stron miłość iest umocniona; tedy może aż w naypożnieysze lata pałaiącą i żywą zostać. GelPrzyp 43.