Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UMNIEJSZAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1755
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Gdyby naywiększe utrapienie za czasem iakiegokolwiek nie miało ulżenia, gdyby do naywiększych przykrości ciało nawet nie nawykło, albo, że to przydam, gdyby Bog tym, ktorzy nie z swoiey przyczyny są nieszczęśliwemi, sam ich nieszczęśćia przez ich niewinność, i przez skryte ukontentowania dobrego sumnienia w niektorych godzinach nie umnieyszał, byłoby moie położenie w Syberyi okazyą rozpaczy. GelPrzyp 106.
Podhasła

UMNIEJSZANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1600-1616
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Wakancyje wszystkie aby na początku sejmu K. J. M. rozdać raczył. Wedle prawa urzędy koronne obojga narodów cale zachowane, także i urzędy dworskie nie umniejszane i nie zatrudniane aby były, przy prawach, prerogatywach urzędy zostawując. AktaPozn I/1 264.