Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UNIACKI

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: UNIACKI, UNIATSKI
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Gdzieś to wyczytał/ álbo w ktorym Trebniku to nápisano/ áby Cerkiewne drzwi záwárszy Kápłan Spowiedźi słuchał? pewnie nie vkażesz/ á iesli gdżie dla ćiśnienia się wielom do Spowiedźi trochę drzwi ktory przywiera/ przećie zá łáslą Bożą nigdźiey o żadnych tákich/ iáich ty drwisz nieprzystoynośćiách nigdy niesłychamy: podobnoś ty swoich Vniátskich Popow to wiedźiał; Osobliwie gdyś Diakiem Cerkwi S. Janá Káthedrálney w Przemyszlu bywał/ gdy ćię Mąż z swoią Zoną tákową Spowiedź odpráwuiącego/ zástał/ onegoś zábił/ gdźie gdybyć nożká rzeźwiey nie posłużyłá/ á w Kiiowie nie przkryłá czarna Kápicá/ pewniebyćię za to/ álbo miecz álbo nie minęła hániebna Szubienicá. MohLit 44.
  • – [filiponi] W Cerkwiach Schizmatyckich y Uniackich nie bywaią: krzyża ni wody swięconey nietykaią. ChmielAteny III 632.