Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

FABIUS

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: FABIUS, FABIUSZ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1615
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   Fabiusz ||   Fabius
D.   Fabiusza
N.   Fabiuszem
Znaczenia
1. »imię«
  • – Imię mu Fábius/ Piotr. Kn 251.
  • – O czym liczne historyków pióra napełniły owe nieśmiertelne w senacie i na urzędach nie umierające Fabrycjuszów, Torkwatów, Fabijuszów, Brutusów, Kornelijuszów i insze nomina. MałpaCzłow 172.
  • – Iuliusz Cesarz pełen Ambicyi. Alexander do piiaństwa skłonny, Marcellus prędki, Domician prożniak, Pyrrhus do gniewu, Annibal do Wiarołomstwa, Fabiusz w intentach powolny, o ktorym Annibal: Plus metuo Fabium Cunctantem, quam Marcellum praeliantem, Teste Plutarcho: Dla tego Konsyliarzow radą hamowani bydź maią w impetach Ci wszyscy wyliczeni. ChmielAteny1755 I 367.
2.  przen.  »wybitny wódz, taki jak rzymski polityk i wódz Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator«
  • – Wspomni Iana Tarnowskiego/ Kásztellaná Krákowskiego/ y Krzysztophá syná iego/ Ianá Mieleckiego/ Andrzeiá Herbortá z Fulsztyná/ Mikołáiá Firleiá Kásztellaná Krákowskiego Hetmáná Wielkiego y mądrego/ ktorego bespiecznie názwę Fábiuszá Kunktatorá Polskiego syn. KunWOb E4v.
  • – A ten Sternik/ gdy będzie/ iuż áni bać áni wątpić potrzebá/ że nawę do portu pożądánego sczęszliwego przyprowádzi Y prawdziwym synem Koronnym Fabiuszem Oyczyznie potrzebnym/ miłym Scipionem/ sczęśliwym Iuliuszem zostánie. KunWOb D-Dv.