Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ŻĄDAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI (?), Kn (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   żąda
Znaczenia
»pragnąć«
  • – Powiedział Poseł ze bardzo krol Io MSC ząda y prosi. Ia dopiero że niemąm tey rzeczy [u]mnie co by miała bydz od mowna krolowi IoMSCi. PasPam 251r-251v.
  • – Rownego Fantazyią Syna kozdy ząda. PasPam 269v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Kto dość ma/ więcey nié żąda. KnAd 385.
Podhasła

ŻĄDANY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp M. m   żądany
Najwcześniejsze poświadczenie:
1614
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Wźiąłem to przed śię/ będąc nie po ieden kroć żądány od niektorych ludźi/ ábym te kśiążecżki/ APOPHTEGMATA názwáne/ przedtym wydáne od zacnego y vcżonego cżłowieka Páná Bieniaszá Budnego/ znowu z Drukárnie swoiey/ na świát wydał. BudnyBPow 4 nlb.