Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ŚREDNI, ŚREDNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: ŚREDNI || ŚREDNY, SZREDNI, ŚRZEDNI
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
lp D. m   średniego ||   szredniego
Znaczenia
1. »nie wysoki i nie niski«
 • – Człowiek to był grzeczny powazny urody bardzo piękney wzrostu Szredniego. PasPam 170.
 • – Inwentarz obory. — Wołów robotnych średnych 2, świni rodnych 4 [...]. InwChełm 109.
2. »środkowy«
 • – Idę do Sredniego Pokoiu. PasPam 285v.
3. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – [...] przez Alembik trzykołbiásty dystyluią/ Oley z pierwszey kolby osobno odeymowáć/ ze wtorey tákże/ y z trzećiey. A co z trzećiey sie odeymie/ przednieyszy iest/ co ze wtorey/ ten średni/ á co z pierwszey kolby/ ten ostátni będźie[...]. SyrZiel 233.
 • – Z strony ożenienia ták rádźił: Żonę poymuy z śrzednią máiętnośćią: ábyś miásto żony nie wprowádźił w dom tákowey/ ktoraby nád tobą chciáłá być pánią. BudnyBPow 70.
 • – Zacnym Matronąm jak młodym/ tak średnym z tym światem pożegnać się każe [...]. NiewiesKom B3v.
Związki niejednoznaczne względem znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • szrednia błona:
  • – Wiatry mnożą się dużo, y szrednią błonę Diaphragma anatomice zwaną przytłaczaiąc, płucom wolność biorą gwałtem. BeimJelMed 549.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • Śrzednia batalia:
  • – Filata. [...]. corps, partie de l’ armée. § woysko dzieli się na trzy filaty albo linie. [...] śrzednia filata albo batalia. [...]. corps de bataille. T III 339.
Podhasła

ŚREDNIA ż


w funkcji rzeczownika
Warianty fonetyczne: ŚREDNIA, SRZEDNIA

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1683
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Záczym nie iest doskonále srzednią proporcyonálą ze dwuch, ále trochę większą. SolGeom I 56.
 • – Ná linii teyże poprzeczney należy determinowáć szerokość pierwszey y drugiey náwy Kościoła, szerokość Kaplic, y samę średnią Kościoła. BystrzInfArch D.