Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*UPODOBAĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   upodobał
czas przyszły prosty
lp 3. os.   upodoba
imiesłów uprzedni
  upodobawszy
Znaczenia
»polubić«
  • – Stoią oni rozumieiąc że to ia tylko przechodzę przez miasto Asz dopiero upodobawszy sobie mieysce gdzie widzę domy budowne y porządnie stanąłęm. PasPam 167.
  • – Woiewoda upodobał mię z iedney mowy na Seymiku Electionis Podkomorzego y na iego Samego Wiezdzie na Woiewodztwo [...] y kochał mię bardzo. PasPam 215.
  • – Ia Białogłowę zaraz zrozumięm kogo upodoba chocby do Niego y Słowa Niemowiła. PasPam 222.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • upodobać sobie coś do kogoś:
    • – MSCi Panowie do was to widzę coś sobie upodobał Nieprzyiaciel ale nieboy cie się będzie was Corpus sekundowało. PasPam 106v.
Podhasła

UPODOBANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1754
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ieden iałowiec, ile na gruntach sobie upodobanych iest iak drzewo rosły, drugi mnieyszy iak krzew mały. ChmielAteny III 393.