Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UPOMINAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1708
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Upominam im. p. szafarza, aby o nabywaniu i obmyślaniu materyjałów nie dopiero wtenczas, kiedy nie staje, szukać był czułym i obrotnym [...]. InsGór 1708 74.
Podhasła

UPOMINANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1644
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – A żeby mogłá [Panienka Pina] mieć pewny sposob vpomnienia do służby Boskiey/ oddáłá się w opiekę iednemu Spowiednikowi Dominiká Swiętego/ y w rękach iego slub vczyniwszy/ przyięłá od Przełożonego y Hábit Zakonny; ktorym nietylko byłá vpominána do służby Boskiey/ ále też oderwáną od świátá zostawszy/ w szátę czystośći Anyelskiey duszę swą obłoczyłá. OkolNiebo 16.

UPOMINAJĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1754
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • Alias trzebaby Pisma Swiętego wiele textow o czarach twierdzących, Doktorow, Teologow, Kazistow, o tym traktuiących, Historye Kościelne, Swiętych Zywoty Autentyczne Mirabilia, o czarach upominaiące, czemu tot saeculis pie creditum popalić, Exorcyzmy, Agendy, Benedictiones rożne w tey materyi, pokassować, interdykować. ChmielAteny III 269.