Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UPOŚLEDZIĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Iáć to o sobie powiedźieć śmiele mogę/ ieślibym o swey miłey żenie (ktorą nie tylko osobliwą ćiáłá iey vrodą y pieknośćią/ ále y osobnośćią obycżáiow y cnoty/ Pan Bog nie vpośledźił/ á mnie ią dáć racżył/ z ktorą mi też y miłe dźiatki/ á ludźiom przyiemne dał) ták rozumieć miał: á mego dobrá/ tákże iey przećiwko mnie wiernośći/ iey nie wierzył/ choćbym też y naydłużey domá nie był/ záprawdębym ia był nędzny á mizerny cżłowiek/ á snadź y szćięśćiabym w swoich spráwách mieć nie mogł. BudnyBPow 157.
Podhasła

UPOŚLEDZONY


im. przym. bier.
Warianty fonetyczne: UPOŚLEDZONY, UPOŚLEDZIONY

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1633
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Gdy synowie tego wieku hałasowali, to iest Iáphetczykowie z Chámianámi (wybić się z poddáństwá vśiłuiącemi) y wpostanowieniu Krolestw, to iest Bábilońskiego y AEgiptskiego na vmor vganiali: synowie światłośći, to iest Semiáni zywot beztworny ábo vpośledzony/ spokoyny, Zakonny, y na trosze przestaiący prowadzili, a do niebieskiego wzdychali: wyznawaiąc się pielgrzymami na ziemi, a wiarą się y nadzieią przyszłego Chystusa ztrzymawáiąc. DembWyw 66.
  • – Zaż ći nie mogł [sc. Bóg] [...] álbo w rozumie kołká pomieszać/ álbo na smyśle iákim upośledźionego/ ná świát wyrzućić. BujnDroga 357-358.