Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*CHMURODZIEC

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVII), SWil (chnurorodziec), SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
liczba mnoga
M. uż. osob.   chmurodźcy
Znaczenia
»zrodzony z chmury, określenie stosowane do centaurów«
  • Chmurodźcy srodzy, Centaurowie chłoposzkápcowie. OvOtwWPrzem 480.