Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ASAFETYDA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   asyfetydy
N.   asąfetydą
Etymologia
łac. asa foetida
Znaczenia
»żywica o nieprzyjemnym zapachu otrzymywana z korzeni i kłączy azjatyckiej rośliny o nazwie zapaliczka cuchnąca, stosowana w lecznictwie «
  • – Kurzyć trzeba rzeczami smrodliwemi, iako to pierzem Pawim, Kuropatwim, skorą starą, Assą faetidą. CompMed 110.
  • – WEś Assy Faetydy, Galbanu [...] rospuść octem, wysmasz. CompMed 118.
  • – ieżeliby gwałtowny przypadł Pároxyzm, ná ten czás náleżą śćieránia mocne chustámi ćiepłemi, wiązánia álbo okręcánia rąk, zá włosy targánia, szczypánia etc. pod nos podkurzáć pierzem Kuropatwim, álbo stárą skorą Węgorzową, álbo Assąfetidą, pod tenże czás Enemę mocną ápplikowáć, báńki ná sucho stáwić po łystách, po udach, páchniące rzeczy, iáko zybet, pizmo, zmieszawszy z oleykiem Muszkatowym od spodu ápplikowáć się máią, wewnątrz dawáć oleyku Bursztynowego po kilka kropel z winem, álbo Bobrowy stroi, álbo faeculum Bryoniae etc. PromMed 127.