Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*URÓŚĆ, UROSNĄĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1608
Formy gramatyczne
lp 2. os. urościesz  
3. os. uroście  
Znaczenia
przen.  »osiągnąć zaszczyty«
  • – Oni mię chcieli bardzo dzwigać Promotionibus [przez poparcie] takie swoie zyczliwe przeciwko mnie opowiedaiąc Vota [przyrzeczenia] że unas urosciesz do trzech naydaley Lat. PasPam 219v.
  • – Stary Misiowski mowił przed Niektoremi Nieuroscie u nas w Woiewodztwie Pan Pasek za taką Braci naszych dyffamacyią. PasPam 240v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • – Baczny swe afekty zawsze moderuje, I, coby z nich urosło, pierwej upatruje. VerdBłażSet 64.
  • Chłopiętá nigdy nie vrostą. RysProv II, 3.
Podhasła

UROSŁY


im. przym. prze.

Formy gramatyczne
lp N. n urosłym  
Najwcześniejsze poświadczenie:
1638
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Wnetże bowiem iák prędko vrosłym się sstáło/ Y przyrodzenia się mu miększego dostáło/ Ták postáć człeká wzrokiem mogłá bydź poięta/ Nie rzetelnać/ lecz iálby z mármuru záczęta: Nie do końca wyráźna/ lecz iákby iákiemu Obrázowi podobna grubie wyrytemu. OvOtwWPrzem 24.