Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CALE

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: CALE, WCALE
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (cale), SXVI (cale), Kn (cale), T (cale, wcale), L (cale; XVIII), SWil (cale), SW (cale), SJP (cale)

Formy gramatyczne
  cale
Znaczenia
1. »zupełnie, całkiem, w całości, ze wszystkimi«
  • – Restaurowali serce ktore przedtym iuz im było cale upadło. PasPam 106v.
  • – Niewięm iako by się ten miał nazwać Synęm Oyczyzny kto by dla swoiey prywaty Publicznych iey miał cale zapomnąc Interessow. PasPam 116v.
  • – Sobie na ten czas WMMPana zwykłey zalecąm łasce iako cale zyczliwy WMMPana Brat y powolny Sługa. PasPam 173.
  • – Wyrostek zapalił kopę konopi [...] kiedy to huknie dopieroz cale rozumieli że to Tatarowie. PasPam 238.
  • Cale, wcale [...]. T III 37.
2. z czasownikiem zaprzeczonym »wcale, ani trochę«
  • – Poprostu cale się mnie niechwytało Serce y związku y tych wszystkich obietnic. PasPam 121.
  • – Iuz daley niebyło tropu po Sniegu za ową płonią cale. PasPam 186.
  • Cale znimi nigdzie szczęscia niemieli. PasPam 267v.
  • – Przeszedł wezer przez wszystko Panstwo cale nie dobywaiąc szable bo niemiał na kogo. PasPam 267v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • BOUE [...] MOWIĄ przysłowiem: Dom iák cale iest z błota y z gliny zá dom ladaiako stiwany [!]. DanKolaDyk I, 216.