Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CAŁOŚĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L (; pod: cale; XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:

Formy gramatyczne
lp M.   całość
D.   całości
B.   całość
Znaczenia
1. »nienaruszoność, zachowanie bezpieczeństwa, trwałość«
  • Całość/ záchowánie/ trwáłość. Salus Reipublicae [...]. Kn 58.
  • – Dla zaszczytu Waszey k.MSCi P.M.Miłosciwego Maiestatu dla Całosci Oyczyzny. PasPam 147.
  • – Szczyciła się swym Emiliuszem Italia że za całos[c] iey zastawiaiąc się odważnie na placu został od Paenow porazony. PasPam 205.
  • – Szukał iey [śmierci] [...] Ochotnie wszedy za całość Oyczyzny swoie ofiaruiąc zdrowie. PasPam 206v.
2. »zupełność, całkowitość«
  • Całość aliter vide, Niédętość/ Zupełność [...]. Kn 58.
  • – Całkowitość, całość [...]. T III 97.
  • Całość, vig. Całkowitość. T III 97.