POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło LZA drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło ŁABĘĆ
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2015
ZOSTAĆ czas. dk
Słowniki: SStp, L, SWil, SJP notują
Słowniki: SXVI (?), Kn (?), T III (?), SW (?) nie notują
Formy gramatyczne:
zostać
lpm1. os.zostałem
2. os.zostałeś
-(e)ś został
3. os.został
ż3. os.została
n3. os.zostało
lmmos3. os.zostali
nmos3. os.zostały
lpm3. os.był został
lmmos3. os.byli zostali
lp1. os.zostanę
2. os.zostaniesz
3. os.zostanie
lm3. os.zostaną
lp2. os.zostań
zostawszy
1. »zatrzymać się gdzieś«:
2. »stać się kimś, jakimś«:
3. »stać się pozostałością, utrzymać się jako reszta«:
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. zostać całym:
fraz. zostać w afroncie: »doznać obrazy, zostać znieważonym«
  • ~ Ten się uskarza, że został w afroncie, Ta urażona słowem płacze w kącie. DrużZbiór 539.
4. »być«:
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. miłością od kogoś zostać ubezpieczonym: »zostać przekonanym o czyjeś miłości«
  • ~ Ze by wzaięm od pomięnionych Obywatelow tąz miłoscią ktorą zawsze te Narody ku Panom swoim Słynęły został ubespieczony y Upomniony IkMSC [...] miłosciwie do przeproszenia swego wszystkich zgromadzonych urzędnikow i deputatow przypuścić ma. PasPam 209-209v.
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. zostać żywcem: »pozostać przy życiu«
  • ~ Chowanski [...] uszedł piechota zas wszystka mało co naruszona oprocz owych kilku set narazie wyciętych została zywcem a było ich 18000 Poszli tedy do bliskiey brzeziny y zasiecz uczynili. PasPam 97-97v.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. zostać w błędzie I (sz. zm.): »pozostać przy fałszywym, mylnym mniemaniu, przekonaniu«
  • ~ Na iedenascie Krokow mogę to rzec smiele Z wody słoney zbyt miązsze ukazował skrzele [wieloryb] Wszyscysmy w tem błędzie zostali Bo się z mieisca nie ruszał wszyscysmy widzieli Ze to na wodzie iakiey był wysepek mały. ArKochOrl 57v.
  • ~ Nie zostaniesz w żadnym błędzie, Każda z twych spraw stała będzie. MorszAUtwKuk 232.
fraz. zostać zdrowym: »wyjść bez szwanku z czego«
  • ~ Wyrzuciły prochy Pana Bobolę [...] y z konięm za zawisłę nadrugę stronę a przecię zdrowy został. PasPam 61.
fraz. zostać w błędzie II: »fałszywie pojąć sprawy wiary, religii«
  • ~ Ztámtąd wyszedłem ku dniowi/ O krzcie nie mysląc/ bom został w tem błędzie: Zem we snie tylko iákąś widział márę/ Y swam rozumiał bydź práwdziwą wiárę. TasKochGoff 309.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
  • Kto się chce mieć dobrze ná dzień/ niech sobie gęś zárznie/ kto ná tydzień/ niech wieprzá zákole/ kto ná miesiąc/ niech wołu zábiie/ kto ná cáły rok/ niech żonę poymie/ á kto do śmierci/ niech Xiędzem zostánie. RysProv VII, 5.
Autor: SPas
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)