Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BALWIERZÓW

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BALWIERZÓW, *BARWIERZÓW || *BARWIERZOWY
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (bez cyt.), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1626-1639
Formy gramatyczne
lp M. ż barwierzowa  
lp M. m balwierzów  
Znaczenia
»spokrewniony z →balwierzem; odnoszący się do balwierza; należący do niego«
  • – RADZIMIERSKI nazwał się Jędrzej, balwierzów syn z Nowego Miasta Korczyna. TrepNekLibDworz 304.
Podhasła

BARWIERZOWA


w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1615
Znaczenia
»żona →barwierza«
  • – Kiedy wam żony łają w ten czas głośno graycie/ Jak możecie niewieście wrzaski zagłuszaycie. Pan Bog to na was zesłał iakiesi skaranie/ Co się ludziom nie godzi/ to się wam dostánie. Bárwierzowa/ kantorká/ malarka/ kleszyna/ Wszytko dyaboł/ dudzina y orgániścina. Jákoby ich na iedno kopyto robiono/ Nie trzebá się dziwowáć/ darmo ich nam dano. FraszNow B4v.