Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DESZCZ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), SXVI (?), SWil (?), SW (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   deszcz
B. uż. nżyw.   deszcz
N.   dżdżem
Ms.   deszczu
Znaczenia
»opad atmosferyczny«
  • – Byłá po niey susza ták wielka/ iż się żadnym dżdżem przez cáłe trzy látá nigdy źiemiá nie zmoczyłá/ iáko dwá wielcy y poważnie pisárze/ Wielebny Be y Anástázyus Bibliotekarz świádczą. BemKom 11.
  • Deszcz wielki leie y woda Rynsztokami iako rzeki płynie. PasPam 262v.
  • – W Stąpiłem do Austeriey chcąc przeczekać ow deszcz. PasPam 262v.
  • – Powiedali kommisarze że się tu ta Zięmia Ludzkiey krwie tak nasyciła iak wody po wielkim deszczu. PasPam 72v.
  • Deszcz [...]. T III 219.
Przenośnie
  • A insza teraz kiedy to Granaty y Bonty [!] kartace wypuszczą kiedy ... iako Cebry kule wylecą kiedy uczynią deszcz ognisty.PasPam 258v
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Wielka tárápátá/ dziuráwa w deżdż chátá. RysProv XVII, 7.
  • – Deszcz/ Pluuia [...] Imber [...] Ruit caelum imbribus [...] Deszcz iák cébrem lał [...]. Kn 120.
  • Kiedy człowiek łąki kosi/ ládá bábá deżdż vprosi. RysProv D4.