Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHŁOPISKO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   chłopisko
Znaczenia
1.  ekspr.  »człowiek mieszkający na wsi, utrzymujący sie z uprawy ziemi, rolnik; człowiek niskiego stanu«
  • – Rymar [...], leda jakie chłopisko i życie chłopskie jego. TrepNekLibDworz 313.
  • Chłopisko. ein schlechter/ elender Bauer. misérable païsan. T III 114.
2.  ekspr.  »duży, wysoki, nieforemnie zbudowany, niezgrabny mężczyzna; człowiek nieokrzesany, cham, prostak«
  • Chłopisko/ Multa deriuata diminutiua sunt huius terminationis, potissimùm ad magnitudinem, deformitatam, extenuationem vel contemptum significandum, vt [...]. homuncio, homunculus. gębsko/ nożysko/ domisko. Kn 66.
  • – Cosz to zá chłopisko? was ist das vor ein grober Kerles? KellGram 104.
  • GRAND [...] WYSOKI, wielgosz długosz wielkie chłopisko. DanKolaDyk II, 97.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • chłopisko proste:
    • MAROUFLE [...] GRĄDAL grądalisko drąg chłopisko proste brzydkie [...] Słowo potworliwe łaiąc. DanKolaDyk II, 238.
3.  ekspr.  »człeczek, człeczyna«
  • Chłopisko. Homuncio. homunculus. żmogutis. SzyrDict 29.
Użycia metajęzykowe
  • - Zkąd to chłopowsko? (nicht aber chłopisko den die Pohlen zu mahl dass Frawenzimmer/ achten es vor ein sehr unhöfliches Wort) welches zu Deutsch so viel heisset/ als woher oder wannen ist der greuliche/ garstige und grosse Kerl oder Bauer/ und kompt von dem Worte Chłop der Bauer. DobrGram 192