Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MAHOMETAŃSTWO

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: MAHOMETAŃSTWO, MAHUMETAŃSTWO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
lp D.   mahometaństwa ||   mahumetaństwa
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Chrześćiánie vdáli się do Máhumetánstwá zá niedostátkiem kśiężey. BotŁęczRel IV 14.
  • HAEresiae/ Luterska y Kálwińska/ weszły znienagłá do Siedmigrodzkiey źiemie w roku 1562. bo ácz przedtym ią gábáły/ iednák ná ten czás iuż ią zgołá zepsowáły: y przywiodły powoli do tákiego kresu/ iż bliższa teraz iest od Máhometáństwá/ á niż do Chrześćiáństwá. BotŁęczRel IV 35.