Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHORĄŻYNA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
Kn, T

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   chorążyna
D.   chorążynej
B.   chorążyną
Znaczenia
»żona chorążego«
  • – Przy końcu stołu, gdzie Hosudaryni siedziała, przez wszytek bankiet stała Jej Mość Pani Tarłowa, chorążyna przemyska, i z drugą Kniehinią moskiewską. NiemPam 52.
  • – Złotych Pięcset [...] Oycom Jezuwitom Zapisuię aby Pana Boga Za duszę Siostry, mej Fliorenciy Unickowskiey Chorążynej Minskiej Pana Boga Prosili. DekrŻmud 150b-151a.
  • – Iuz była poczęła przypadac nato Pani kasztellanowa ba Naten czas ieszcze Chorązyna. PasPam 221.
  • – Tegoz odebrałem list od Iegmsci PKobylinskiego ktory był pisany od Ieymsci Paniey Branickiey Chorązyney Koronney in Materia Dobr Neyburskich. SapADiar 85.
  • – Zostawił [córkę] [...] Maryannę Telefusową Chorążyną Podolską. NiesKor II 489.
  • – Druga [córka] Radecka Chorążyna Horodelska. NiesKor II 506.