Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LEPKOŚĆ

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: LEPKOŚĆ, LIPKOŚĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   lepkości
B.   lipkość
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Do tego ieszcże/ káżda rzecż ktora ma żyć y pokarm dáć ćiáłu/ potrzebá pierwey niżeli będźie obroconá w pokarm/ aby byłá zkupiona y zgrubiała/ y áby w sobie miáłá iákąś lipkość: bo niemoże bydż pokarm obrocony w istność tego ktoremu iest pokármem/ áżby pierwey był przypodobiony ćiáłu/ potym przylepiony: y/ że ták iákoby rzekę/ przykliiony á to bydź nie może/ ażby przygrubszym oná rzecż stáłá się/ ktora má bydź pokármem. SykstCiepl 28.
  • – A te Mury z Cegieł in Bitumine, toiest w Kleiu Zydowskim dziwney lepkości, ani wilgoci, ani Słońca nie apprehenduiącym sadzone y oblewane były, ktorego Bitumen w tamtych kraiach miasto wapna zażywaią bez komparacyi nad wapno lepszego [...]. ChmielAteny I 412.