Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POJĄĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  pojąć
czas przeszły
lp m 3. os.   pojął
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Rekcja: kogo

Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • pojąć kogoś:
  • »wziąć za żonę, ożenić się«
    • – Ozęnił się prędko potym poiął w dowę Panią Brzezinską. PasPam 226.
    • – Straciłęm wiele a z tąd y insze rodziły się okazyie zmoią szkodą. To to tak poiąc wdowę z Dzieckiem y z kłopotami. PasPam 283.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Kto się chce mieć dobrze ná dzień/ niech sobie gęś zárznie/ kto ná tydzień/ niech wieprzá zákole/ kto ná miesiąc/ niech wołu zábiie/ kto ná cáły rok/ niech żonę poymie/ á kto do śmierci/ niech Xiędzem zostánie. RysProv VII, 5.
Podhasła

POJĘTY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1645
Znaczenia
1. »zrozumiany«
  • – Zakon nász/ ktory nam dał Máhomet pokazuie rosporządzenie błogosłáwieństwá y nędze/ ktora iest według ciáłá; ále iest insza obietnicá/ ktora tylko rozumem iest poięta. KorRoz 9.
2. »pojmany, złapany«
  • – O! i tyś nie inszemi ubieżał ponęty Serca wszystkich. A sam wprzód nimi pan pojęty Jako wdzięcznie przyjmował zaraz twe posługi? TwarSRytTur 130.
3. »zdolny, pojętny«
  • – Ptactwo Ludzkiego, lub innego Głosu poiętne. PAPUGA, KRUK, SROKA gadáią. SZPAKA, y SŁOWIKA po Grecku y po Łáćinie gadáiące w Rzymie słyszał sam Pliniusz. ChmielAteny1745 I 520.