Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHWYTAĆ SIĘ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1622
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  chwytać się
czas teraźniejszy
lp 3. os.   chwyta się
lm 3. os.   chwytają się
czas przeszły
lp m 3. os.   chwytał się
n 3. os.   chwytało się
Znaczenia
1. »łapać się«
 • – Krol nazad do wrot Gospodarz skoczy prosi Strzemion się chwyta. PasPam 199.
 • – Ten się tego chwytał, ten tego topił iedni długo pływali Salwuiąc się. PasPam 266v.
 • – Sznury toniącym rzucaią że by się ich chwytać. PasPam 69.
2. »przystępować do czegoś«
 • – Zły iest związek, Zły znowu y ten kto się związku nie chwyta. PasPam 149.
Związki frazeologiczne

 • serce (komuś) się chwyta:
3. »rzucać się na coś«
 • – Ta charcica wilka się chwyta, Liszka iey tylko raz ziewnie. PasPam 252v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

 • chwytać się za boki (od śmiechu) (sz. zm.):
 • »śmiać się serdecznie, do rozpuku«
  • – Krotochwila [...] Tym/ komu rádá w domu/ ták hoynie częstuie/ Ze się iedni zá boki wstrząśnione chwytáią./ A drudzy się iuż dobrze nie po rozpukaią. MorszHRoz Cv.
  • TENIR [...] Chwytać się zá boki od śmiechu. DanKolaDyk II, 534.
 • chwytać się za boki:
  • ~ Krotochwila [...] Tym/ komu rádá w domu/ ták hoynie częstuie/ Ze się iedni zá boki wstrząśnione chwytáią./ A drudzy się iuż dobrze nie po rozpukaią. MorszHRoz Cv.