Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHŁOPOWSKO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1626-1639
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   chłopowsko
Znaczenia
 ekspr.  »człowiek mieszkający na wsi, utrzymujący się z uprawy ziemi, rolnik, wieśniak; człowiek niskiego stanu, plebejusz«
  • – Miał [Stanisław Benar] liat 30 kilka liedaiakie chłopowsko fisionomia marnego plebeana. TrepNekLib 26.
  • – Brocki [...] zowiesie Plebeus chlopowsko [...] zKrakowasię byc powieda Sluzeł w Branskim kraiu wLituie u P wołowicza. TrepNekLib 38v.
  • – OLSZOWSKI mianował się Stanisław, chłopowsko skądsi zapadło na Podolu, żeby tam, gdzie rodu jego nie znają, mógł ujść za ślachcica. TrepNekLibDworz 258.
  • – Zkąd to chłopowsko? (nicht aber chłopisko den die Pohlen zu mahl dass Frawenzimmer/ achten es vor ein sehr unhöfliches Wort) welches zu Deutsch so viel heisset/ als woher oder wannen ist der greuliche/ garstige und grobe Kerl oder Bauer/ und kompt von dem Worte Chłop der Bauer. DobrGram 192.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • grube chłopowsko:
    • – Maciey Dragosz [...] p[ro]stak ten wielki iest y grube chlopo[w]sko. TrepNekLib 75.