Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHŁOPÓWNA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVI-XVIII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1626-1639
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   chłopówna
B.   chłopównę
N.   chłopówną
liczba mnoga
M.   chłopówny
B.   chłopówny
Znaczenia
1. »córka chłopa, rolnika, wieśniaka«
  • – Borowski nazualsie [...] chłopski syn [...] chlopownę zonę tesz mial. TrepNekLib 37.
  • – Temu Syno[w]i Matysowemu dalbel pan wtey porebie dom zroliami przeciw dworoui, nawsi, tamze chłopownę frankownę poiał A[nn]o 1628. TrepNekLib 40.
  • – Rodzą chłopow szlachcianki y szlachtę chłopowny. PotWoj 61.
  • – Czasem mówi [kasztelanic]: Moja wojewodzaneczko! drugi raz - żeś chłopówna. StanTrans 34 marg..
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • – Iesli Slachcic Slachciąnkę niechpoymuie iesli Chłop chłopownę. OpalKSat 19v.
2.  przen.  »kobieta pochodząca ze stanu szlacheckiego, poślubiająca chłopa«
  • – Sliachcianka co za chłopa idzie iusz chłopowną staiesię, bo kto rzecz cudną wpliugawa wtraci, iuszsie y ona społu znią pliugawą staie. TrepNekLib 5-5v.
  • – Wsliacheckim domu satem starasię [chłop] o zonę, Mnięmą chcąc tym swą zakryc chłopską skorę onę Chłopęm ten postaremu ta chłopowną będzie. TrepNekLib 12v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Ieśli Szláchcic/ Szláchciánkę niech poymuie/ Ieśli chłop/ chłopównę. DobrGram 567.