Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*POLICZYĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: POLECZYĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1627
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp n 3. os.   policzyło
Znaczenia
»umieścić w liczbie czego«
Rekcja: między co

  • ~ Pius Quintus per Bullam ktora się poczyna Dum indefessae zakon Societatis [...] poleczył. SzemGrat 42.
  • ~ O duszo moiá/ ktorą Bog wyobráżeniem swym nápiątnował/ y ozdobił podobieństwem ku sobie/ poślubił przez wiárę/ ochędożył w Duchu/ odkupił krwią ś. z Anyołámi swemi policzył/ náznáczył do błogosłáwieństwá/ vczynił dźiedźiczką dobroći/ opátrzył rozumem: czemu się masz báwić ćiáłem/ nád ktore sprosnieyszego plugástwá nic być nie może. OkolNiebo 45.
  • ~ I upewni, sami-li nie będziemy przeczyć, Że może wszytkie wzajem urazy poleczyć; Między Turki a nami na tym będzie cały, Byleśmy rzeczy drogo nie trzymali małéj, A pokój nade wszytko kochali i zdrowie. PotWoj1924 280.
  • – Co go [Herkulesa] między Poganskie Boszki policzyło Fortitudo, Ze wiepsza wprzod Erymanskiego A po tym zas zwycięzył y Lwa Naemeyskiego. PasPam 275.
Podhasła

POLICZON

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1654
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Niechże ja będę policzon z tymi, Którzy się zowią sługami twymi; Godzina mi to będzie kochana, W którą dostanę takiego pana. ZimSRoks 72.

POLICZONY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1633
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ztądże Lácinnicy tákiego zowią Nobilis, iákoby Nebo-licz/ to iest miedzy syny Niebá policzony: á to dla tego iż nie przez żadne przywłaszczenie/ ále przyrodzoną mamy zacność Sláchectwá. DembWyw 45.

POLECZONY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1600-1616
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – W tych jednak żądościach i życzliwościach naszych przeciw ojczyźnie, różności, które w śrzodkach samych tylko stawają, najdowały się, do czego, gdyby afekty zniesione zostawały, szczerość przodków naszych cała, miłość prawdziwa nastąpiła i rzeczy wykraczające w klubę wprawione i urazy łacnie by poleczone być mogły, a zatym i ojczyzna zwykłą osobę nieprzyjaciołom straszną i sama w sobie niejako szczęśliwą odnosiłaby. AktaPozn I/1 331.