Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DŁUGI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, SW


Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
stopień równy
lp M. m   długi
ż   długa
D. ż   długiej
n   długiego
N. ż   długą
Ms. m   długim
lm M. nmos   długie
B. nmos   długie
N.   długimi
  długiemi
stopień najwyższy
lp N. m   najdłuższem ||   najdłuższym
Znaczenia
1. »mający duży, znaczny wymiar wzdłuż, ciągnący się daleko«
 • – Był las wpoyśrodku nieszeroki ale długi i rzatki. PasPam 103v.
 • – Po obydwu skrzydłach piechota z długą strzelbą. PasPam 167.
 • – Moskwa wszyscy Armatno bez Rusnice długiey zaden niestąpi. PasPam 168v.
 • – Był wszysthek długimi tak iak niedzwiedz obrosły włosami. PasPam 176v.
 • – Trzeba by na WMMPana takiego Drewna ktorego by Sutanna choc znaydłuszszym ogonem nie przykryła. PasPam 193v.
 • – Tę trawę rwą Osękami zelaznymi puszczaiąc ie nadno na długim snurze. PasPam 65v.
 • – Suknie [...] kazano robic krotko, y boty choc Polskie to zdługiemi cholewami. PasPam 79-79v.
 • – Suknia długa na onych grubych cholewach odbiiała się y na przodzie y nazadzie. PasPam .
 • Długi [...]. T III 222.
Związki frazeologiczne

 • jako długi:
 • »rozciągnięty na całą swą długość«
  • – Sani niewysciełaią do Siedzenia...y Niesiedzi na nich ale lezy wpiernatach iako długi. PasPam 165v.
2. »wiele czasu trwający«
 • – Iezeliby post Fata [po śmierci] Waszey kMSCi ktoremu zdrowia długiego Panowania zyczę Tacy odzywali się ad Regnandum [do panowania] konkurrenci [...] A to tez y ia konkurrent. PasPam 188.
 • – Fortunnego w długie Lata IkMSCi Powinszowawszy Panowania [...] za Oycowskie Bonum [dobro] tey Oyczyzny Pieczołowanie uczynili dzięki. PasPam 216.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • z długą liczbą rachować lata:
 • »być starym«
  • – Iak wiele inszych Herbow w Polszcze poginęło [...] A Rawicz z długą liczbą rachuie swe lata I podobno trwać będzie do skonczenia Swiata. PasPam 272v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Naleganie częste/ długie/ za gwałt stoi. KnAd 532.