Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DŁUGO

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), SXVI (?), SW (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Formy gramatyczne
stopień równy
  długo
stopień wyższy
  dłużej
Znaczenia
»przysłówek od długi«
 • – Będąc in Plano [zupełnie]Niewinny a taką iako ia teraz odbiera infamiią obelgę długo pamiętną kontumelią. PasPam 140v.
 • – Nie to iest Fundament dawno woynę Słuzuc długo Zołnierzęm bydz. Ale często się bic. PasPam 147.
 • – Długos cie się biedowali nimescie dobrowolnego Pana na ten Fałsz przywiedli. PasPam 194.
 • Dłuzey tez iuz z nieść tego nie mogę. PasPam 229.
 • – Długozci zdraycy swymi będą nas Inqvietowac przewrotnosciami. PasPam 243.
 • – Nie mogli długo wytrzymać. Zaraz poczęli uciekać. PasPam 245v.
 • – Podobno by był iuz nieczekał dłuzey Chocby był y połowy tego Niemiał Woyska. PasPam 275v.
 • – Bardzo długo idziemy. PasPam 66.
 • Deliberował długo. PasPam 80v.
 • – Taka była dyscyplina w naszey dywizyiey, że Panie zachoway absentowac się długo od Chorągwie Towarzyszowi. PasPam 81.
 • Długo [...]. T III 222-223.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Dłużej klasztora niżeli przeora. PasPam 169v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Choc by [cię żołnierz] zasłonił... to by tey zasłony było na czas a potym by się na tobie wolno zemscić. Bo dłuzey klasztora nizeli Przeora. PasPam 169v.
 • Długo trwáć nie możé/ co mus/ gwałt przemożé. KnAd 160.
 • Koń w dzielności/ Páchołek przy trunku/ Chárt v zaiącá. Iakim się raz pokażą, tákim ie długo rozumieć może. ŻabPol A3v.
 • Długo ten pokuka co babę oszuka. T III 15.