Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POŁATANIE

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – ...pokázuiąc krolowi (iáko czynili ći wszyscy/ ktorzy chćieli wprowádźić kędy haeresiae zá czásow nászych) rospustę y złe spráwy Duchowieństwá/ bogáctwá niezmierne y możność zbytnią Biskupow/ zkąd pochodźiły niebespieczne seditiae y tumulty/ przelewánia krwie/ wypychánie Krolow/ mieszánie páństwá: nie zámilczáiąc też/ iák wieleby mogło przyść mu ku połatániu rzeczy iego/ gdyby się zbogáćił z Intrat Kośćielnych/ przywiodł go łácniuchno do Haeresiey. BotŁęczRel IV 66.