Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DESZCZUŁKA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: DESZCZUŁKA, *DESZCZOŁKA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   deszczułka
liczba mnoga
D.   deszczołek
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Nilus, iest siedmią odnog płynąca rzeká w AEgiptcie, przy tey rodzi się drzewo, ktore Grekowie zowią go Papyrum, Polacy Pápierem, á iest podobne więzowi, bárzo łupne, z ktorego deszczołek dártych ludzie dawni vżywáli do pisánia, miásto kárty. OvOtwWPrzem 649 marg.
  • – Ná linii CBDE [...] niech będzie deszczułka dłuższa trochę niż łokieć [...]. SolGeom I 116.