Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*POWIERZCHOWNY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy gramatyczne
lp M. n   powierzchowne
lm D.   powierzchownych
B. nmos   powierzchowne
Znaczenia
»zewnętrzny, dotyczący wyglądu«
  • – Przełożeni nie są tákiey władzey/ áby y powierzchowne y wnętrzne/ to iest/ świeckie y Duchowne spráwy podług woley swoiey kierowáć mogli mogli. SmotLam 10v.
  • – Jest nad czym ubolewać, iż osobliwie w edukacyi płci Damskiey, wszyscy się teraz iedynie tylko do światowości y mody garną. Ułożenie powierzchowne celem iest teraz y naypierwszym y czasem iedynym wychowania Panieńskiego Monitor 80.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • powierzchowna aplikacja (sz. zm.):
    • – Katar pozbywa się przez poty [...] przez applikacyje powierzchowne. CompMed 47.
    • – CATAPLASMA. Cataplasmata z rożnych zioł, korzenia kwiecia nasion, owocow w rożnych likworach warzonych bywaią do powierzchownych aplokacyi. VadeMed 330-331.