Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POMIENIĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1755
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ J miłośc duchowna, ktora śię tylko z własnościami Duszy łączy, iest chymerą pysznych szkolnych Mędrcow, ktorzy śię wstydzą, że im Bog dał ciało, ktoregoby przecież, gdyby mowa pociągnęła za soba uczynek, za dziesięć dusz nie pomienili. GelPrzyp 44.
Podhasła

POMIENIONY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»wymieniony, wspomniany, wzmiankowany«
  • – Iako tedy pomienionemu Towarzyszowi tak z Zołnierzom w iego ostawaiącym kommendzie aby wszędzie nie obronne było ad Sufficientiam pozywienie Roskazuiemy. PasPam 151.
  • – Z pomienionemi Cara IoMSCi potka się zPosłannikami. PasPam 161.
  • – Ktoby przeciwko pomięnionym lubo wszystkim in Genere, [...] chciał co szkodliwego moliri ze tego niedopusciemy Mocą Seymu teraznieyszego waruięmy. PasPam 211v.
  • – Assekuracyia [...] Hetmanowi [...] iako y Woysku tak Polskiego iako y Cudzozięmskiego zaCiągu pod Kommęndą tegoz pomięnionego Woiewody Kiiowskiego [...] słuzyc ma. PasPam 212.
  • – Wyrozumiawszy krol z Ięzyka ze przy nadziei Bozey moze bydz wrękach naszych pomięniony Seczyn czyli Syczyn kazał do Szturmu gotować się. PasPam 269.