Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PADEWSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Formy gramatyczne
lp D. m   padewskiego
ż   padewskiej
B. m żyw   padewskiego
N. m   padewskim
lm M. mos   padewskie
D.   padewskich
B. nmos   padewskie
N.   padewskimi
Znaczenia
»pochodzący a. mieszkający (pracujący) w Padwie«
 • – Fallopius záleca tego Medyká Padewskiego. SykstCiepl 100.
 • Padewskimi cieplicámi názywáią; iże blisko miástá Padwi w mili y daley/ te wszytkie one wody ciepliczne wynikáią. SykstCiepl 133.
 • – Medycy/ chociaz iuż niezłe początki maią podane od Medykow Padewskich/ niechcą się zakręcić około niey [choroby]. SykstCiepl 199.
 • – 26 Octobr. pozegnawszy Padewskie Muzy na incentiją Veronę, Bressę Cremę przyjachałe[m] do Mediolanu. OssJŻyw 16.
 • – Rybá Padowa/ wieloryb ábo iésiotr Padéwski. Attilus [...] piscis cetaceus Pado peculiaris, inertia pinguescens. Kn 962.
 • – Sprawiwszy pomiętnie commissa za zaleceniem Jana Babtisti Foszkarena bywszego Praetora Padewskiego za Syndikowstwa moiego [...] kawalierem S. MArka creowany iestem. VorLetSkarb 100.
 • – A teraz iescze oto prosze abys mie informował co za authoritas iest byc Syndikiem Padewskim. VorLetSkarb 167.
 • – Na pagorku Padewskiey krainy. ChrośKon 212.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • Akademia Padewska:
  • – Roku 1613. Vniuersitas Dominorum Theologorum Medicor[um] et Philosophorum [...] obrała mie za Syndika swego. Jest to wysokie officium w Academii Padewskiei; kiedy Rectora albo uicerectora niemasz. VorLetSkarb 96.