Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*KAWALERSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644-1660
Formy gramatyczne
lp M. ż   kawalerska
D. ż   kawalerskiej
B. ż   kawalerską
N. m   kawalerskim
lm B. nmos   kawalerskie
Znaczenia
1. »rycerski«
  • – Większa y owszem, ztąd pochodzi offensa Majestatis [obraza majestatu] Kiedy Bogu kawalerski przyrzekszy parol [lamiemy go]. PasPam 121v.
  • – Oni są a Natura Crudeles [z natury okrutni] y nieumieią in Victoria kawalerskiey obserwować kontynencyiey. PasPam 267v.
  • – Y Polska swoim się szczyci Maryuszęm Sławna tak kawalerskim iego Animuszęm. PasPam 274.
2. »męski«
  • – Nie Damską ale kawalerską W MM Paniey przyznać w tym muszę u wagę y rozsądek. PasPam 223v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • broń kawalerska:
    • – Po prawei ręce Xiązęciey stał Caualier trzimaiąc Parasonium (iest to bron kawalerska spochew wyięta) [...] podał Xiązęciu Kawalier Paraxonium, a mnie blizei stołka Xiązęciego u nog klenczec kazał. Xiąze wziąwszy wobie ręce Paraxonium (tak się nazywa bron, ktorą gołą na kawalerstwo passuie.) na krziz, raz tknoł głowe, drugi prawe ramie, trzeci lewe. VorLetSkarb 101.