Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MAMIĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   mami
czas przeszły
lp n 3. os.   mamieło
imiesłów współczesny
  mamiąc
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Iesli sposobem opisánym szátáni ludźi mamiąc/ w ciáłách/ y głowách ich przebywáią. SpInZąbMłot 107.
  • ~ Zawsze złoto mamieło ludzie, także bogi, Kto to ma-łacny przystęp, niemasz ciasnej drogi. WychWieś 19.
  • ~ Przechodzi to śiły nátury stworzoney, dla tego zły Anioł gdy zánioższy na iákie inne mieysce czárownicę, pokazuie iákby w domu ná łożku byłá, tedy álbo oczy mami, álbo uformuie z powietrza ćiało podobne czárownicy. TylkRoz 346.
Podhasła

MAMIĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp B. m nżyw   mamiący
Najwcześniejsze poświadczenie:
1614
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – A iesli czárnoźięskim Xięgom wiárę dáć mamy/ nápisáli doświádcżenie y sekret ieden mamiący: białeygłowy/ iákoby ony rozumiáły częśćiey się miewáć społęczność cielesną z nimi/ á niżeli w prawdźie miewáły. SpInZąbMłot 374.

MAMIONY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lm M. mos   mamieni
Najwcześniejsze poświadczenie:
1614
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Prágnę tedy wiedźiec naprzod/ wielą sposobow y iáko cżárownicy/ ludźie zabobonni/ y im podobni tey iáżdźie podlegáią/ y od szátáná bywáią mamieni/ o ktorych trzymam/ że są grzechow rozmáitych/ y złośćią swą nád węgle czernieyszy/ według onego w Threnách 4. sczerniáłá nád węgle twarz ich/ y nie są poznáni ná vlicách. SpInZąbMłot 288.