Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UZDROWIĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1754
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   uzdrowił
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Bazyliusz Czarnoksiężnik żyiący około Roku 520 gdy Czarnoksiężnikow pálono w Rzymie, uciekł do Waleryi do Klasztoru S. Ekwicyusza Opátá, tám diabłem nie Mnichem być poznány, gdyż w Pánieńskim Klásztorze iedná nie szpetney urody choruiąc, nie innego tylko tego Bazyliusza ná uleczenie siebie pretendowała; ále S. Ekwicyusz ią uzdrowił, á Bazyliusza zklasztoru wyrzucił, przyznáwáiącego się na swoim z klásztoru występie, ze swoim rzemiesłem Czárnoksięskim nie ráz komorkę Ekwicyusza ná powietrzu záwiesił, á żadnego z iego domowych, obrazić nie mogł, iáko pisze S. Grzegorz. ChmielAteny III 230.
Podhasła

UZDROWIONY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp B. ż   uzdrowioną
Najwcześniejsze poświadczenie:
1754
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ian Swięty DAMASCENUS rodem z Syrii [...]. Za obronę honoru Maryi Pnnny od obrazoborcow rękę miał uciętą, y wlot cudem teyże Maryi Nayczystszey uzdrowioną przytym głosie: Eutibi menus sanata est: de caetero ne cessa, sed sicut modo pollicitus es, fac eam calamum ese, scribae velociter scribentis. ChmielAteny III 619-620.