Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DOŚWIADCZAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: DOŚWIADCZAĆ, DOSWIADCZAĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  doświadczać
czas teraźniejszy
lm 3. os.   doswiadczają
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ [...] Często więc do niey błędni Rycerze iezdzaią Z Brytanniey y tam swey siły doswiadczaią [...]. ArKochOrl 38.
  • ~ [...] kupiłęm pięć iarzm wołow: á idę ich doświádczáć. StarKaz II, 57-58.
Podhasła

*DOŚWIADCZANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lm M. nmos   doświadczane
Najwcześniejsze poświadczenie:
1617
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – [...] takowe wody [mętne] maią bydz doświádczáne nabarziey distillaciami [...]. SykstCiepl 64.

*DOŚWIADCZAJĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp D. ż   doświadczającej
Najwcześniejsze poświadczenie:
1638
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – [...] rękę [...] práwą y nogę/ odięłá tey Káthárzynie ręká Páńska/ á tá spráwiedliwości doświadczáiącey/ karzącey/ y potempiáiącey/ á snadź nie dármo/ gdyż te członki naypotrzebnieysze miáłá [...]. KalCuda 287.