Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UWAŻYĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  uważyć
czas przyszły prosty
lp 1. os.   uważę
imiesłów uprzedni
  uważywszy
Znaczenia
»rozważyć«
  • – Do Rzpty mamy praetensionem zatrzymanych tak wielu Sług Ale gdy uwarzę że do Rzeczy Pospolitey Niewęgierskiey nie Niemieckiey ale Polskiey własney naszey Matki, Toc tez podobno iako z Matką Nalezało by postąpić. PasPam 116v.
  • – Spoyrzawszy na Intytulacyią Listu od W MM Pana do mnie Ordynowanego. Bardzo z konfudowało mię to uwazywszy zem niegodzięn bydz W MM Pana Bratem tylko przyiacielem. PasPam 171-171v.
  • – Tu zobu stron Armata huczy uważyc ze na iednym okręcie 80 będzie y 100 dział iaki tam musi bydz ogięn. PasPam 69.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • lekce uważyć:
    • Lekce tedy te pierwiastki Cudá uważywszy/ znowu pokłádli się y spáli. KalCuda 115.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Kto cudze nędzé vważy/ lékcey sobié swoie waży. KnAd 457.
Podhasła

UWAŻONY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp M. ż   uważona
Najwcześniejsze poświadczenie:
1606
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – A jeślim ja te rzeczy na wszytek senat nie wstydził się włożyć, gotów będąc i przed drugiemi tego nie utajać, słuszna rzecz była, aby też od wszytkich przynajmniej senatorów ta sprawa uważona była [...]. SkryptWojCz II 291.