Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CZELADKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SW (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   czeladka
Znaczenia
»czeladź«
  • Czeladka nay bardziey w ten czas Pana pilnuie kiedy piie a nimasz kiedy się biie. PasPam 96.
  • – Te słowá: Nihil in manibus suis invenerunt, nic w-rękách swoich nie náleźli: Czyta Hieronim S. Non invenerunt omnes viri exercitús manus suas. Nie ználeźli wszyscy Mężowie woyská rąk swoich. [...] Owi pácholikowie, Czeladká, á mowię o złych, co ich to insza wersyia, álbo tłumáczęnie názywa oprawcámi, [...] i ci też źli nie naleźli rąk swoich [...] owo zgołá byli bezręczni, bo tego ręká zostałá, w-owey oborze, z-ktorey wołu, álbo Barána wywiodł [...] nieprzyciśniony nędzą. MłodzKaz I, 78-79.