Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CZELADŹ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (czeladź, czaladź, czeledź), L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   czeladź
D.   czeladzi
C.   czeladzi
B.   czeladź
N.   czeladzią
Ms.   czeladzi
Znaczenia
»służba, pachołkowie«
 • – Kmieć ieden/ iako to dla Czeladzi na żniwa/ wziął od karczmarza 6 Achteli piwa po 5 zł. GorAryt 104.
 • – [Konstanty Hrehorowicz] wypadszy napodworze Ioł mie napoiedynek Wyzywac widzącmię bez Czeladzi Iakosz będąc Vwiedziony Afektem Sam wypadłem. PoczOdlPam 119.
 • – Posłano zaraz Ordynans do Muraszki że by wolęntarzow y Luzną czeladz wyprowadzili z zagory na oko Nieprzyiacielowi. PasPam 106.
 • – Wpadłęm w taką ochotę że y mnie y Czeladzi y koniom było iako w Raiu. PasPam 123v.
 • Czeladzi tez do Gospody dano beczkę miodu obrokow surowych y owsow dla koni etc. PasPam 150v.
 • – Iedziemy tedy w tropie dwadziescia kilku ludzi rachuiąc y z Swoią Czeladzią kolano z kolanem. PasPam 156v.
 • – Poszedłęm ia do Czeladzi y mowię karmic konie dobrze. PasPam 159v.
 • – Nuz pić upił się tak owym Garcem miodu że tylko na ramionach czeladzi wisiał idąc odemnie. Iam tez Sobie folgował a on tez się temu nie przeciwił. PasPam 163.
 • – Przyidę do Gospody az mi Czeladz powiedaią ze tu był Towarzysz ktory sobie praetenduie że to iego kwatera. PasPam 180v.
 • – Skoczyli zaraz przedniego Czeladz z Szablami żemu się nic nie dostało. PasPam 181.
 • – Rzecze mi a wszak czeladz twoi powiedali kiedy ich pytano że się Paskiem zowiesz. PasPam 181v.
 • – Wyiechawszy z gospody Stanąłęm tez iuz tak y z Czeladzią na koniach na owe patrząc dziwy. Stali tedy Circa hoc Spectaculum [wokół tego widowiska] Ludzie roznego Gatunku. PasPam 189.
 • – Było ich kilka Czeladzi w izbie, bo iuz drudzy po kątach piiani Spali. PasPam 229.
 • – Iam sobie pił na Fantazyią y czeladzi swoiey dawać kazałęm. PasPam 229v.
 • – Gdysmy tedy poszli do Cieletnić y do między rzycza iuz na granicę uchodziło siła kompaniiey y Czeladzi nazad do Polski osobliwie wielkopolaczkow zpod tych nowo zaciąznych Powiatowych Chorągwi. PasPam 53v.
 • – Zwalismy ich Cyganami że to w Czerwonych kilimach była Czeladz. PasPam 53v.
 • – Było nas tedy przyczeladzi zpodnaszey Chorągwie pięć. PasPam 57v.
 • – Okrutnie poczęli parzyć owe snopy słomy Iuz się Czeladzi trzymać uprzykrzyło y poczęli ie ciskać w Fossę iaki taki o baczywszy upierwszych tak że czynił wyrownali owę fossę, tak że iuz dalekolepiey było przeprawiać się tym co na ostatku szli. PasPam 58v.
 • – Kazalismy tedy Stanąc Czeladzi szeregięm niekupą tak iako by miesiącęm bo nietak razi szeregięm iako w kupie. PasPam 59v.
 • Czeladz nąm na Czatach porywano, y zdobycz odbierano. PasPam 61v.
 • – Dano mi tedy Czeladzi kilka nascie poiechałęm. PasPam 63.
 • – Mnie kazano po staremu nieziezdzac dla porzadku nad Czeladzią że by Excessow nierobili. PasPam 64v.
 • – Poiechało tam kilka czeladzi chcąc się pozywić. PasPam 90.
 • – Przyidę az moy czeladniczek mego Siodła Rumaka pytąm a to na co? odpowie po konie poiadę [...] poganinie droszsze moie zdrowie nizeli wszystkie konie. albo tam niemasz troyga czeladzi. PasPam 90v.
 • – Napadłem znaiomego Pachołka wezmi odemnie tego konia [...] iak się ziedziesz z ktorym z moich czeladzi odday go. PasPam 96.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Kto czéládź wiélką chowa/ i buduié: Ten/ by nawięcey miał/ wnét wyszáfuié. ábo: Drogę do vbostwá sobié gotuié. KnAd 376.