Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*CZĘSTOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: CZĘSTOWAĆ, CZESTOWAĆ
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (częstować, czestować), L, SWil, SW, SJP (częstować)

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?)

Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   czestuje
lm 3. os.   częstują
czas przeszły
lp m 3. os.   częstował
lm mos 3. os.   częstowali
imiesłów współczesny
  częstując
nieosobowy czas przeszły
  częstowano
Znaczenia
1. »ugaszczać«
  • – Anglikowie [...] iako Ludzie polityczni maią wszelkie Liquory dobre. Gdy tedy Moskwa w Poselstwie iadą to u nich nabiorą tych Trunkow ale ich Sami niepiią tylko nimi inszych częstuią. PasPam 166.
  • – Tam daią, daruią, Sypą, leią Częstuią, obiecuią. PasPam 230v.
  • – Te kiszki [...] Stawiaią przy kozdym obiedzie y iedzą zawielki specyał etiam [także] y wdomach Szlacheckich tak czynią y mnie częstowano tym do uprzykrzenia. PasPam 55v-56.
  • – Kiedy przywiezli Prowiant to zaraz przynim przyszło y 30 albo 40 Szlachty [...] To ich zasadzili częstowali. PasPam 82.
2. »proponować«
  • – Tego Urzędu co mnie częstowano nasiebie affektował. PasPam 122v.
  • – Powraca trębacz do nich posłany częstuiąc ich parolem iezeli chcą. PasPam 58v.
3. »oddawać cześć«
  • – Tęn Wilhelm Xiąze bardzo się nąm grzecznie stawiał wewszystkich okazyiach akkomodował się częstował po Polsku chodził. PasPam 56v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Nié dármo chłopká pan czéstuié/ dobrzé to nędznik wnét poczuié. KnAd 811.