Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BYWAŁOŚĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L (XVI-XVII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B.   bywałość
N.   bywałością
liczba mnoga
M.   bywałości
Znaczenia
1. »częste bywanie gdzie w przeszłości«
  • – [Mówi autor do Mikołaja Olesznickiego] Pusczę ná stronę bywáłość w postronnych kráiách, ktorą z doskonáłości ięzykow, Niemieckiego, Węgierskiego, Łácinskiego, káżdy może obaczyć. PetrSEk a3.
  • – Zdalo my sye za rzec sluszną wniesc w Grod Babinsky a vrzad Je[g]o Msczy Pana Psonky tho iest dzielnosc swoię y biwalosc [w] czudzich krayach. AktaBab 12.
2. »także w lm: biegłość, doświadczenie, obeznanie, obycie z czym; przeżycie«
  • – Miasto cze[g]o widzacz tak wielka godnosczia y biwalosczią obdarzone[g]o dalo mu sie Je[g]o Msczi [księdzu Ziemianowi] officialem bicz Babinskiem ze wszistkiemi dochody do tego nalezaczemy. AktaBab 8.
  • – Wydawáią nas i bywáłości násze/ kárby i ciosy; zá ktore iednak nas bynamniey nie wstyd. Bośmy tego ná uczciwych nábyli mieyscách/ gotowiśmy dla Wiáry Kátolickiey i dla dostoieństwá twego/ tych znowu Kárbow i Ciosow/ ná ciáłách swoich nádstawić záwsze. PisMów II 80.