Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KALEDOŃSKI

przym. od
  Kaledonia
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: KALEDOŃSKI, KALIDOŃSKI
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – IMperium Rzymskie (ktore w nawiętszey swey możności/ rozciągáło się od Oceanu Hibernickiego/ áż zá Tigris rzekę/ y od Oceanu Atlántskiego/ áż do odnogi Perskiey/ y od Atlantu/ áż do pusczey Káledońskiey/ y przychodziło do rzeki Albis/ y przechodziło Dunay/ á to było zá Cesárzá Tráianá) poczęło się nákłániáć náprzod pod woynámi domowymi [...]. BotŁęczRel III 65.
  • – Vbiwszy Kiernozá Kálidońskiego, oszczepem w serce sámo vgodzić chciałem Niedzwiedzicę záiuszoną bestyą. AndPiekBoh 13.