Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*CZĘSTY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?)

Formy gramatyczne
lp Ms. n   częstym
lm M. nmos   częste
B. nmos   częste
Znaczenia
»powtarzający się wielokrotnie«
  • – Iuz przeminęły tot Saecula [tyle wieków] iako Cynegirus na owę zarobił sobie sławę ktora y teraz wczęstym iest u Ludzi wspominaniu. PasPam 206.
  • – Przez Częste a nie nad zadnym prawem zasadzaiącesię fundamencie kontradykcyie Seymy się rozrywaią. PasPam 216.
  • – Stanęlismy tedy w Leniwce asz 23.-7 bris bo nąm wiatry częste przeszkadzały. PasPam 281.
  • – Listy lataią częste z tamtąd y odemnie. PasPam 73v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • w częstym być u kogoś wspominaniu:
  • »być przez kogo często wspominanym«
    • – Cynegirus na owę zarobił sobie sławę ktora y teraz wczęstym iest u ludzi wspominaniu że Nieprzyiacielską Zębami Chwytał Nawę. PasPam 206.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Naleganie częste/ długie/ za gwałt stoi. KnAd 532.
Podhasła

*CZĘSTA


w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1607
Znaczenia
»zdarza się często«
  • – Ato im jest niesłuszniejsza, tem częstsza i żałośniejsza, że tego roku drugiem pierwej sławę, egzystymacyą stracić przyszło, pierwej być osądzonych i publikowaniem już powiedziano, o co się kto i jako sprawować miał, być niepraw. MyszkZdanieCz III 297-298.