Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MARTWA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1681
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   martwy
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Náprzykład, nie iest to wielka rzecz ożywić muchę, bo to iest genitum ex putri, á i samym słońcem ożywić się może, ále ożywić Lwá zdechłego rzecz większa, bo i samá doskonałość zwierzęcia tego, przewyższa muchę iáką, álbo tám osę: tákże większa iest, dáleko ożywić człowieká, bo duszá, ktorą trzebá w ćiáło wprowádzić, dyspozycyje, tákże przypráwy, i zmysły, álbo orgáná, dáleko są doskonálsze niżeli ktoregokolwiek innego zwierzęciá, záczym idzie, że i wskrzeszęnie człowieká z martwy, dáleko iest cudownieysze, niżeli ożywięnie ktoregokolwiek zwierzęcia. MłodzKaz 399.