Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*CZYNIĆ SIĘ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   czyni się
imiesłów współczesny
  czyniąc się
Znaczenia
1. »uważać się za kogo, za jakiego«
  • – Temu kto się niewinnym czyni [...] przykra się widzi lubo niewielka przymowka. PasPam 140v.
  • – Ta Waryacyia że się to czyni raz Bratem drugi raz przyiacielem, zaraz mi się niepodobała. PasPam 171.
  • – Kazano nąm iść do krola z Rellacyią niechciałęm ia iść czyniąc się chorym. PasPam 239v.
  • – Dano znac ze IMSC przyiechał. Ia rzekę MSCia Pani wynidzięmy witać. Ona powie nietrzeba czyniąc się tego niegodnym. PasPam 83.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Nié czyń się błaznem. KnAd 570.
  • N czyń s błaznem gdyś n iést. KnAd 564.
2. »powstawać, zachodzić«
  • – Iezeli się komu wzasługach mioich iaka czyni wątpliwość czy to tak było czy nie było Swiadczą Cicatrices ad verso pectore [blizny na piersi zwróconej (do wroga)] poniesione. PasPam 138.