Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŻYWOKOST

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: ŻYWOKOST, ZYWOKOST
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (żywokost), SXVI (żywokost), Kn (żywokost), T (żywokost), SJP (żywokost)

Nienotowany w słownikach:
L, SWil, SW

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   zywokost ||   żywokost
D.   zywokostu ||   żywokostu
liczba mnoga
D.   zywokostów
Znaczenia
»roślina wieloletnia z rodziny ogórecznikowatych, uznawana za leczniczą, Symphytum«
 • – Żywokost/ kosztywał/ żywignat. Symphytum [...] Symphytum petraeum [...] Anonymos. Herba Scythica [...]. Kn 1464.
 • – Warz korzenia konsolidy alias żywokostu, ale ten co zwierzchu czárny, wewnątrz biały y kleiowaty, tedy się mięso zrosnie, mowi Dioscorides. kości zas złamane, kleiem iego plástrować, zrastaią się według Hirurgow. ChmielAteny III 510.
 • – Żywokost, żywygnat, kosztywał źiele. (symphytum, consolida major) Wall-Wurz. simphitum; grande consoude; consire, oreille d'âne. T III 3074.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • żywokost czerwony:
 • »dąbrówka, roślina z rodziny jasnotowatych, Ajuga«
  • żywokost czerwony; głowienki czerwone. (solidago, consolida media; bugula) Golden-Günsel. herbe au charpentier, moïenne consire, bugle. T III 3074.
 • żywokost modry:
 • »głowienka, roślina z rodziny jasnotowatych, Prunella«
  • żywokost modry; głowienki modre albo czarne. (consolida minor) Braunelle. prunelle. T III 3074.
 • żywokost skalny (sz. zm.):
 • »zapewne głowienka pospolita, roślina z rodziny jasnotowatych, Prunella vulgaris«
  • żywokost skalny; żywiec skalny. (symphytum petraeum) die letzte Art dieses Krauts. la derniére espèce de simphitum. T III 3075.
  • Zywokost skalny. Rozdźiał 75. Symphytum petreum. Consolida petrea. Alum. Plin. Steingënsel. SKálny Zywokost iest czworáki: SyrZiel 255.